Obec Mlékojedy
ObecMlékojedy

Aktivní zóna záplavového území (AZZÚ)

Formulář k připomínkám

Formulář_připomínka_AZZU LABE, editovatelný.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,38 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 21. 6. 2023

Mapa povodňového ohrožení 11/19

Labe_mapy_povodnoveho_ohrozeni1(auamdh).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,23 MB
Staženo: 143×
Vloženo: 6. 4. 2023

priloha_1197661967_0_navrh_OOP_2

priloha_1197661967_0_navrh_OOP_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 287,11 kB
Staženo: 88×
Vloženo: 7. 6. 2023

priloha_1197661967_1_priloha_c._1_Mapy_zaplavoveho_uzemi_vcetne_AZZU

priloha_1197661967_1_priloha_c._1_Mapy_zaplavoveho_uzemi_vcetne_AZZU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,52 MB
Staženo: 89×
Vloženo: 7. 6. 2023

priloha_1197661967_2_priloha_c._2_Mapy_povodnoveho_ohrozeni

priloha_1197661967_2_priloha_c._2_Mapy_povodnoveho_ohrozeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,4 MB
Staženo: 83×
Vloženo: 7. 6. 2023

priloha_1197661967_3_priloha_c._3_Popis_zpusobu_zpracovani_zaplavoveho_uzemi_Labe_rkm_726_613_826_613

priloha_1197661967_3_priloha_c._3_Popis_zpusobu_zpracovani_zaplavoveho_uzemi_Labe_rkm_726_613_826_613.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,32 MB
Staženo: 75×
Vloženo: 7. 6. 2023

Co se stane v případě, že toto Opatření obecné povahy vyjde v platnost?

V aktivní zóně záplavového území bude zakázáno umísťovat, povolovat
a provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod; skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty; zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky; zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení - to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Nemohli bychom si tedy na svých zahradách a dvorcích umístit např.:

 • Palivové dřevo, bazén, altán, montovaný přístřešek, plechová garáž, přístřešek/bouda pro domácí zvířata, lavička, plastový zahradní nábytek, živý plot, stromové aleje,  a jiné oplocení, nádoby na odpad, sudy, nádrže na vodu, plastové kompostéry, králíkárny, kurníky, včelí úly, dětské dřevěné domečky a jiné dětské prvky a hračky, květinová výzdoba – truhlíky, fóliovník, seno, sláma, dřevěné žebříky, vědra, konve, letní kuchyně, osobní vozidlo, přívěsy, prázdná tlaková láhev na Propan-butan a další.

Ke stávajícím stavbám na našich pozemcích nebude možné nic přistavovat, a to ani samostatně stojící příslušenství, jako jsou garáže, výměnky, sklady na nářadí, kůlny, stodoly, apod. Naše nemovitosti se mohou stát nepojistitelnými.

Stanovení aktivní zóny záplavového území na základě pouhého podzákonného právního předpisu (vyhlášky) není možné. Dochází k zásadnímu omezení vlastnického práva, neboť v aktivní zóně záplavového území je zakázána podstatná většina činností, které jsou s nemovitostmi a výkonem vlastnického práva k nim spojeny (viz § 67 zákona č. 254/2001 Sb.). Meze vlastnického práva, které je chráněno čl. 11 Listiny základních práv a a svobod, lze stanovit pouze zákonem (čl. 4 odst. 2 Listiny). Stanovení mezí vlastnického práva na základě vyhlášky č. 79/2018 Sb. proto není možné. Podle § 101d odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. přezkoumává správní soud, zda-li je opatřené obecné povahy v souladu se zákonem; pokud tomu tak není, tak opatření obecné povahy zruší. V tomto případě by nebylo možno soulad navrhovaného opatření obecné povahy se zákonem vůbec posoudit, protože zde žádný zákon, který by upravoval stanovení aktivních zón záplavového území
a stanovil podmínky pro jeho vyhlášení, není; veškerá hmotněprávní pravidla jsou obsažena ve vyhlášce č. 79/2018 Sb.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8
1
9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30

Mobilní rozhlas

Czech POINT

Czech POINT

 • První pís. zmínka:

  rok 1352

 • Počet obyvatel:

  240

 • Kostel

  v obci

 • Rozloha:

  2,83 km²

Mlékojedy

Obec Mlékojedy leží ve staré kulturní oblasti se stopami prehistorického osídlení. Ves se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1352 v soupise papežského desátku litoměřického děkanátu pod jménem Mlékovice.

Podle údajů, uvedených v německé kronice obce Mlékojedy, byla tato kronika založena v roce 1926. Dějiny a události obce Mlékojedy jsou tedy většinou známy ze zápisů v kronice města Litoměřic, zapsaných tehdejším kronikářem Juliem Lippertem a městským archivářem Heinrichem Ankerlem. Další informace můžeme částečně vyčíst z matričního úřadu kostela v Litoměřicíc.