Obec Mlékojedy
ObecMlékojedy

Rok 2023

Celkový přehled produkce odpadů za rok 2023

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

0,021

Směsné stavební a demoliční odpady 17,34 
papír a lepenka 5,5849
Sklo 4,5853
Jedlý olej a tuk 0,086
Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky 0,051
Plasty 8,2867
Kovy 1,2127
Biologický rozložitelný odpad 31,502
Směsný komunální odpad 78,916
Objemný odpad 13,15
Celkem tun odpadu 160,7
% směsného odpadu celkem 49,1%
% vytříděného odpadu 50,9%
   

 

 

 • První pís. zmínka:

  rok 1352

 • Počet obyvatel:

  240

 • Kostel

  v obci

 • Rozloha:

  2,83 km²

Mlékojedy

Obec Mlékojedy leží ve staré kulturní oblasti se stopami prehistorického osídlení. Ves se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1352 v soupise papežského desátku litoměřického děkanátu pod jménem Mlékovice.

Podle údajů, uvedených v německé kronice obce Mlékojedy, byla tato kronika založena v roce 1926. Dějiny a události obce Mlékojedy jsou tedy většinou známy ze zápisů v kronice města Litoměřic, zapsaných tehdejším kronikářem Juliem Lippertem a městským archivářem Heinrichem Ankerlem. Další informace můžeme částečně vyčíst z matričního úřadu kostela v Litoměřicíc.