Obec Mlékojedy
ObecMlékojedy

Místní poplatek za odpad

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jehož správcem poplatku je obecní úřad Mlékojedy je využiván na částečné pokrytí nákladů na likvidaci komunálního, biologického nebezpečného, objemného odpadu a odpadu na stanovištích ve zvláštních sběrných nádobách po obci.

Kdo je poplatníkem:

 • Fyzická osoba přihlášená v obci.
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
 • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Výše poplatku a splatnost:

 • 650,- Kč za osobu / za poplatkové období
 • Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.
 • V případě vzniku poplatkové povinnosti (nový občan s trvalým pobytem v obci) po 15.2. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 2 měsíců od vzniku poplatkové povinnosti. 

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Jak poplatek zaplatit:

 • Osobně na Obecním úřadě v době úředních hodin, nebo
 • Na účet 33622471/0100 (Komerční banka a.s.), do poznámky "TKO2024" + počet osob

 

Samolepka na označení svozové nádoby se vydává vždy po zaplacení na OÚ Mlékojedy.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Czech POINT

Czech POINT

 • První pís. zmínka:

  rok 1352

 • Počet obyvatel:

  240

 • Kostel

  v obci

 • Rozloha:

  2,83 km²

Mlékojedy

Obec Mlékojedy leží ve staré kulturní oblasti se stopami prehistorického osídlení. Ves se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1352 v soupise papežského desátku litoměřického děkanátu pod jménem Mlékovice.

Podle údajů, uvedených v německé kronice obce Mlékojedy, byla tato kronika založena v roce 1926. Dějiny a události obce Mlékojedy jsou tedy většinou známy ze zápisů v kronice města Litoměřic, zapsaných tehdejším kronikářem Juliem Lippertem a městským archivářem Heinrichem Ankerlem. Další informace můžeme částečně vyčíst z matričního úřadu kostela v Litoměřicíc.